A mai értelemben vett Máramaros megyében található Szent László király ábrázolásainak bemutatása.
A térség templomaiban található festmények, szobrok, olomüvegablakok a baloldali településnevkere kattintva láthatók.